Steunfonds opzetten


Steunfonds opzetten

01/11/2022

Het wordt voor scholen in het onderwijs steeds ingewikkelder om voor leerlingen een aantrekkelijk pakket van extra activiteiten aan te bieden, zoals werkweken en excursies.

Tot enkele jaren geleden betaalde iedere de ouderbijdrage, nu deze geheel vrijwillig is geworden, kiezen ouders/verzorgers er steeds vaker voor deze niet te betalen. Praktisch betekent dit dat we ongeveer 80 procent minder ontvangen, dit komt neer op grofweg vier ton.

Een dergelijk bedrag maakt - dat zult u begrijpen - een groot verschil in de begroting van de school.

Om de activiteiten voor onze leerlingen toch op een bepaald niveau te houden hebben we voor het Calandlyceum een steunfonds opgericht (we hebben de AMBI status).

We willen bezien of we met name bedrijven in de omgeving van de scholen kunnen verleiden tot het doen van een donatie aan het fonds.

Om dit succesvol te laten zijn hebben we hulp nodig. Welke ouder/verzorger heeft zin om ons te helpen om het steunfonds op te zetten? Er is uiteraard ook hulp vanuit onze afdeling communicatie beschikbaar.

Bent u geïnteresseerd in deze vrijwilligerstaak, neemt u dan contact op met de directeur van de school de heer Sufayil Dönmez.

© 2024 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.