Inschrijven voor schooljaar 2023-2024

Inschrijven voor onze school.

Leerlingen met de volgende basisschooladviezen kunnen worden toegelaten:

  • vmbo-theoretisch
  • vmbo-theoretisch/havo
  • havo
  • havo/vwo
  • vwo (atheneum)

In combinatieklassen wordt op het hoogste niveau les gegeven. Daarbij is voor elke leerling optimale aandacht.

Hoe kan je je op Lumion inschrijven?

U kunt als ouder dit jaar zelf uw kind digitaal aanmelden voor de Centrale Loting en Matching. U krijgt hiervoor een mail van de basisschool van uw kind en/of van Stichting ELK. De digitale aanmelding vindt plaats volgens het oorspronkelijke tijdpad, dus van 6 t/m 16 maart 2023. Neem dus de tijd om een school te kiezen; het is een loting dus niet 'wie het eerst inschrijft krijgt een plekje'. Het maakt niet uit of u uw kind op 6 maart of op 16 maart aanmeldt De uitslag van de loting is op 6 april 2023.

Mocht het u niet lukken om uw kind digitaal aan te melden dan helpt de leerkracht van groep 8 of de intern begeleider van de basisschool u verder. Mocht u andere technische problemen ondervinden bij het digitaal aanmelden, kunt u terecht bij de servicedesk van ELK via   servicedesk.ouders@elkadam.nl of naar 020-8119944. 

Op https://www.elkadam.info vindt u voortdurend geactualiseerde informatie.

Met vragen over inschrijven, loting & matching bij Lumion kun je contact opnemen met de administratie, via het mailadres aanmeldingen@lumion.amsterdam.  We proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Matching voor scholen in Amsterdam

In Amsterdam moet je na de open dagen een voorkeurslijst maken met scholen waar je heen zou willen. De school waar je het liefst heen wilt, zet je op de eerste plaats van je lijst. Daarna op volgorde van je voorkeur andere scholen. Als je je digitaal hebt ingeschreven krijg je een lotingsnummer van de computer. Is jouw nummer aan de beurt, dan wordt gekeken of je geplaatst kan worden op de school bovenaan je voorkeurslijst. Is op die school geen plek meer, dan kom je in aanmerking voor de volgende school op je lijst, enzovoorts. Is er dan onverhoopt op alle scholen van je lijst geen plek, dan mag je opnieuw een voorkeurslijst maken van scholen waar nog plek is. Maar het is dus verstandig om meteen al een ruime lijst te maken.

Let op: aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige kernprocedure kun je lezen in de Keuzegids die de gemeente Amsterdam heeft verspreid onder ouders/ verzorgers leerlingen groep 8. Ook op www.voschoolkeuze020.nl  kun je de hele procedure lezen.

Buitenleerlingen

Buitenleerlingen zijn leerlingen van basisscholen die niet met de Amsterdamse systemen werken. Ouders van buitenleerlingen kunnen hun digitale aanmelding regelen door in eerste instantie een mail te sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl met daarin de volgende gegevens: Roepnaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Advies, E-mailadres ouder.

Op het e-mailadres wat u doorgeeft ontvangt u dan een mail met daarin een link om een account aan te maken voor digitaal aanmelden in ELK systeem. Vervolgens zal de school van eerste voorkeur contact met u opnemen om de aanmelding verder in orde te maken. Verder verloopt de procedure precies hetzelfde als bij leerlingen uit Amsterdam.

(Bron: www.schoolkeuze020.nl)

Handige links:

© 2023 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.