Inschrijven voor schooljaar 2025-2026

Inschrijven voor onze school.

Leerlingen met de volgende basisschooladviezen kunnen worden toegelaten:

  • vmbo-theoretisch
  • vmbo-theoretisch/havo
  • havo
  • havo/vwo
  • vwo (atheneum)

In combinatieklassen geven we op het hoogste niveau les. Daarbij is voor elke leerling optimale aandacht.

Hoe kan je je op Lumion inschrijven?

Van 20 t/m 31 maart is de centrale aanmeldingsperiode. Inschrijving via het ouderportaal van ELK is mogelijk nadat u het definitieve basisschooladvies binnen heeft, dit is uiterlijk 22 maart. Uitgebreide informatie over hoe de centrale aanmelding precies in zijn werk gaat vindt u op https://schoolkeuze020.nl/centrale-aanmeldingsperiode.

U kunt als ouder dit jaar zelf uw kind digitaal aanmelden voor de Centrale Loting en Matching. U krijgt hiervoor een mail van de basisschool van uw kind en/of van Stichting ELK. De digitale aanmelding vindt plaats volgens het oorspronkelijke tijdpad, dus van 20 t/m 31 maart 2024. Neem dus de tijd om een school te kiezen; het is een loting dus niet 'wie het eerst inschrijft krijgt een plekje'. Het maakt niet uit of u uw kind op 20 maart of op 31 maart aanmeldt De uitslag van de loting is op 17 april 2024.

  • Mocht het u niet lukken om uw kind digitaal aan te melden dan helpt de leerkracht van groep 8 of de intern begeleider van de basisschool u verder.
  • Mocht u andere technische problemen ondervinden bij het digitaal aanmelden, kunt u terecht bij de servicedesk van ELK via servicedesk.ouders@elkadam.nl of naar 020 - 811 99 44.
  • Op de site van Schoolkeuze020 vindt u alle informatie met betrekking tot de overstap naar de middelbare school.
  • Met vragen over inschrijven, loting & matching bij Lumion kunt u contact opnemen met de administratie, via het mailadres aanmeldingen@lumion.amsterdam. We proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Voorkeurslijst maken

In Amsterdam moet je na de open dagen een voorkeurslijst maken met scholen waar je heen zou willen. De school waar je het liefst heen wilt, zet je op de eerste plaats van je lijst. Daarna op volgorde van je voorkeur andere scholen.

Loting & matching

Wanneer je je digitaal hebt ingeschreven krijg je een lotingsnummer van de computer. Is jouw nummer aan de beurt, dan wordt gekeken of je geplaatst kan worden op de school bovenaan je voorkeurslijst. Is op die school geen plek meer, dan kom je in aanmerking voor de volgende school op je lijst, enzovoorts. Is er dan onverhoopt op alle scholen van je lijst geen plek, dan mag je opnieuw een voorkeurslijst maken van scholen waar nog plek is. Maar het is dus verstandig om meteen al een ruime lijst te maken.

Hardheidsclausule

Ouders/wettelijke verzorgers kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule wanneer zij van mening zijn dat voor hun kind een plaatsing op één specifieke VO-school noodzakelijk is. Hiervoor is bij OSVO een centraal loket ingericht. Meer informatie over het proces en op welke gronden u een beroep kunt doen op de hardheidsclausule vindt u Centraal Loket Hardheidsclausule – Loting & Matching 2024-2025 : Vereniging OSVO.

Buitenleerlingen

Buitenleerlingen zijn leerlingen van basisscholen die niet met de Amsterdamse systemen werken. Ouders van buitenleerlingen kunnen hun digitale aanmelding regelen door in eerste instantie een mail te sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl. Zet daarin de volledige naam van uw kind, het advies en uw eigen e-mailadres.

U ontvangt dan een mail met een link om een account aan te maken voor digitaal aanmelden in ELK systeem. Vervolgens neemt de school van eerste voorkeur contact met u op om de aanmelding verder in orde te maken. Verder verloopt de procedure precies hetzelfde als bij leerlingen uit Amsterdam.

Let op: aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige kernprocedure kunt u lezen in de Keuzegids die de gemeente Amsterdam heeft verspreid onder ouders/ verzorgers leerlingen groep 8.

Handige links:

© 2024 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.