Inschrijven voor schooljaar 2021-2022

Inschrijven voor onze school.

Leerlingen met de volgende basisschooladviezen kunnen worden toegelaten:

  • vmbo-theoretisch
  • vmbo-theoretisch/havo
  • havo
  • havo/vwo
  • vwo (atheneum)

In combinatieklassen wordt op het hoogste niveau les gegeven. Daarbij is voor elke leerling optimale aandacht.

Hoe kan je je op Lumion inschrijven?

Dit jaar kunnen leerlingen groep 8 zich bij een middelbare school aanmelden op een nieuwe, digitale manier. Zo beperken we het aantal mensen dat door de scholen beweegt en daarmee ook het risico op besmetting met het coronavirus.

U kunt als ouder dit jaar zelf uw kind digitaal aanmelden voor de Centrale Loting en Matching. U krijgt hiervoor een mail van de basisschool van uw kind en/of van Stichting ELK. De digitale aanmelding vindt plaats volgens het oorspronkelijke tijdpad, dus van 8 t/m 19 maart. Neem dus de tijd om een school te kiezen; het is een loting dus niet 'wie het eerst inschrijft krijgt een plekje'. 

Mocht het u niet lukken om uw kind digitaal aan te melden dan help de leerkracht van groep 8 of de intern begeleider van de basisschool u verder. Mocht u andere technische problemen ondervinden bij het digitaal aanmelden, kunt u terecht bij de servicedesk van ELK via   servicedesk.ouders@elkadam.nl of naar 020-8119944. Dit telefoonnummer is bereikbaar van 4 t/m 19 maart op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Daarnaast heeft u wellicht in het Parool gelezen dat kinderen met een dubbeladvies mogen meeloten op hun hoogst geadviseerde niveau. Ook hierover is inmiddels meer informatie bekend. Lumion wil voorkomen dat leerlingen langdurig negatieve gevolgen ondervinden van de afgelopen periode. Daarom krijgen groep 8-leerlingen met een dubbeladvies de kans om bij de aanmelding aan te geven of zij voorkeur hebben om op het hoogste niveau van hun dubbeladvies te worden geplaatst. U kunt dit bij het inschrijven deze keuze maken; in het stappenplan staat duidelijk beschreven wat u hiervoor moet doen.

Op https://www.elkadam.info vindt u voortdurend geactualiseerde informatie.

Met vragen over inschrijven, loting & matching bij Lumion kun je contact opnemen met de administratie, via het mailadres aanmeldingen@lumion.amsterdam.  We proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Matching voor scholen in Amsterdam

In Amsterdam moet je na de open dagen een voorkeurslijst maken met scholen waar je heen zou willen. De school waar je het liefst heen wilt, zet je op de eerste plaats van je lijst. Daarna op volgorde van je voorkeur andere scholen. Als je je digitaal hebt ingeschreven krijg je een lotingsnummer van de computer. Is jouw nummer aan de beurt, dan wordt gekeken of je geplaatst kan worden op de school bovenaan je voorkeurslijst. Is op die school geen plek meer, dan kom je in aanmerking voor de volgende school op je lijst, enzovoorts. Is er dan onverhoopt op alle scholen van je lijst geen plek, dan mag je opnieuw een voorkeurslijst maken van scholen waar nog plek is. Maar het is dus verstandig om meteen al een ruime lijst te maken.

Let op: aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige kernprocedure kun je lezen in de Keuzegids die de gemeente Amsterdam heeft verspreid onder ouders/ verzorgers leerlingen groep 8. Ook op www.voschoolkeuze020.nl  kun je de hele procedure lezen.

Buitenleerlingen

Buitenleerlingen zijn leerlingen van basisscholen die niet met de Amsterdamse systemen werken. Ouders van buitenleerlingen kunnen hun digitale aanmelding regelen door in eerste instantie een mail te sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl met daarin de volgende gegevens: Roepnaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Advies, E-mailadres ouder.

Op het e-mailadres wat u doorgeeft ontvangt u dan een mail met daarin een link om een account aan te maken voor digitaal aanmelden in ELK systeem. Vervolgens zal de school van eerste voorkeur contact met u opnemen om de aanmelding verder in orde te maken. Verder verloopt de procedure precies hetzelfde als bij leerlingen uit Amsterdam.

(Bron: www.voschoolkeuze020.nl)

Handige links:

© 2021 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.