Bart Griffioen

Bart Griffioen

Docent Expressie

Het is leerzaam om samen te werken; maar ook gezellig!

Claudia Voitus van Hamme

Claudia Voitus van Hamme

Docent Mens & Maatschappij

“Ik kan mijn leerlingen veel meer aandacht geven, dat maakt het lesgeven leuker"

Nouhalia el Guebli

Nouhalia el Guebli

Docent Nederlands

"Samen leer je meer; daarom is samenwerken belangrijk op Lumion, want je kunt enorm veel van anderen leren!"

Carl Jarvis

Carl Jarvis

Docent Engels

"We geloven in al onze leerlingen maar de magie begint pas écht wanneer ze in zichzelf gaan geloven"

Solange Lapouge

Solange Lapouge

Lerares geschiedenis

 “Ik wil leerlingen kritisch laten kijken”

“Als ik het lokaal binnenloop en mijn leerlingen zie, dan krijg ik zoveel energie. Ik heb altijd zin om ze dingen te vertellen, met elkaar te praten en ik wil ze ook enthousiast maken. Af en toe zeggen ze wel: Oh, mevrouw wat bent u hyper vandaag. Maar ik vind dat ze mij dat ook mogen meegeven.”

© 2021 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.