Tomas de Meulder

Tomas de Meulder

Leraar aardrijkskunde

“Ik vind het proces dat leerlingen doormaken supertof”

“Ik vind het heel leuk als leerlingen mooie cijfers halen, als ze zich interesseren in het vak. Maar het gaat er veel meer om dat ze zich ontwikkelen, dat ze zelfdenkende, kritische wereldburgers worden.”

 

Solange Lapouge

Solange Lapouge

Lerares geschiedenis

 “Ik wil leerlingen kritisch laten kijken”

“Als ik het lokaal binnenloop en mijn leerlingen zie, dan krijg ik zoveel energie. Ik heb altijd zin om ze dingen te vertellen, met elkaar te praten en ik wil ze ook enthousiast maken. Af en toe zeggen ze wel: Oh, mevrouw wat bent u hyper vandaag. Maar ik vind dat ze mij dat ook mogen meegeven.”

Ingerlise Kooijman

Ingerlise Kooijman

Lerares bewegingsonderwijs

“Geweldig om te zien dat ze allemaal zo’n zin hebben om te helpen met activiteiten”

“Op Lumion doen we het samen, leerlingen en leraren – dat vind ik echt leuk. Je bent hier onderdeel van een groot geheel. Ik zie wat het doet met leerlingen: dat zij superveel verantwoordelijkheid nemen.” 

© 2020 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.