Informatie voor ouders

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage in 2021-2022 is € 135 per leerling. De vrijwillig ouderbijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De school betaalt van de ouderbijdrage allerlei buitenschoolse en extra activiteiten, zoals bezoek aan voorstellingen of musea. De ouderbijdrage is vrijwillig; dat betekent dat de leerlingen niet worden uitgesloten van activiteiten als deze niet betaald kan worden. Mocht u hier hulp bij nodig hebben staan wij voor u klaar. 

Extra bijdrage tweede en vierde klas
Voor deze meerdaagse reizen vragen we om een extra bijdrage. Mocht u dit niet kunnen betalen wordt in overleg met de school naar een oplossing gezocht.

  • Tweede klas dagen Ardennen
  • Vierde klas dagen Londen, Avignon, Marseille, Praag, Parijs of Berlijn
  • Wintersportreis (vanaf de 3e klassen)

ICT op Lumion

Op Lumion wordt gewerkt met verschillende ICT systemen voor leerlingen en ouders. SOMtoday is de centrale toegang tot nieuws, communicatie met de (medewerkers van de school) en toegang tot roosterinformatie en leerlingvolgsysteem. De leerlingen werken uiteraard op hun iPad met de Learningportal. 

Lumion heeft een ICT afdeling die te bereiken is via mail op servicedesk@lumion.amsterdam. Deze afdeling beheert alle programma's en kan ouders en leerlingen op weg helpen.

Werken met de iPad

Voor de lessen op Lumion heb je een iPad nodig. De meeste jongeren hebben gelukkig al een iPad. Heeft jouw kind er geen een dan lossen we dat samen op. Wij zorgen dat alle lesstof op de iPad komt te staan. Kijk voor alle vragen over de iPad in de Veelgestelde vragen, staat jouw vraag er niet bij? Stuur ons dan een e-mail.

Contact over de ontwikkeling van je kind

Hoe helpen wij jouw kind zo goed mogelijk bij zijn of haar leerdoelen? Tijdens de lessen ondersteunt de leraar je kind bij studieplanning en de aanpak van huiswerk. Heeft je kind meer ondersteuning nodig, dan kan in het lerarenoverleg worden besloten om voor jouw kind een ontwikkelingsplan op te stellen. Dit kan een plan zijn op gedrag, zorg of cognitie. Je kind, jij als ouder en de docenten werken samen aan dat plan om jouw kind vooruit te helpen. We evalueren regelmatig hoe het gaat, zodat we het plan kunnen bijsturen als dat nodig is. 

  • Op ouderavonden krijg je informatie over de school en speciale gebeurtenissen in het leerjaar van jouw kind.
  • Drie keer per jaar presenteert je kind, samen met de coach, zijn of haar resultaten aan je.
  • De coach neemt regelmatig contact met je op over het leerplan van je kind.
  • Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de leraar bij vragen over het vak.
  • In het digitale administratiesysteem SOM (Mijn Lumion) kun je op elk moment de resultaten van je kind en verzuimgegevens inzien.

In de ouderraad denk je mee over kansen voor onze leerlingen

“Lumion heeft veel aandacht voor kinderen. Er wordt geprobeerd om kansen voor ze te scheppen en dat is mooi om te zien. Kinderen krijgen hier echt de gelegenheid om zich te ontwikkelen,” zegt René Pierik, lid ouderraad.

De school maak je samen. Daar heb je leerlingen voor nodig, maar ook leraren, ondersteunend personeel én ouders. Er is een enthousiaste ouderraad. Daarin praten ouders vrijuit, kritisch en positief mee over het onderwijs en de mogelijkheden op Lumion. Wil je meer weten over de ouderraad? Neem dan contact op met ons, we brengen je graag in contact met de ouderraad.

© 2024 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.