Kwaliteit en passend onderwijs

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht om systematisch de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en maatregelen te nemen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. In dat kader moeten scholen de volgende documenten opstellen:

De Inspectie controleert de inhoud en toepassing. Een school laat hiermee zien te voldoen aan alle wettelijke eisen.

In het Schoolondersteuningsplan (SOP) van Lumion staat beschreven welke ondersteuning Lumion aan leerlingen kan bieden. Passend onderwijs betekent dat iedere leerling goed onderwijs krijgt, zijn schoolloopbaan zonder onderbrekingen kan doorlopen en ondersteuning krijgt als dat nodig is. De Wet passend onderwijs vraagt van iedere school dit te beschrijven in een SOP. De plannen van alle scholen binnen een samenwerkingsverband geven een beeld van het aanbod binnen een samenwerkingsverband. Lumion maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen.

© 2024 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.