Kunskapsskolan

Lumion Amsterdam is de eerste Kunskapsskolan Partnerschool in Nederland. Dit hebben Lumion en Kunskapsskolan Nederland gezamenlijk in oktober 2019 bekend gemaakt. Lumion is al sinds haar start in 2012 actief op het gebied van gepersonaliseerd onderwijs en heeft er nu voor gekozen het zogeheten KED Framework (het internationale Kunskapsskolan onderwijs-, kwaliteits- en organisatiemodel) als uitgangspunt voor de gehele school te hanteren. Daarmee is zij de eerste school in Nederland die het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool verwerft.

Gepersonaliseerd onderwijs gaat er vanuit dat elke leerling uniek is, met eigen ambities en talenten. Met leerdoelgericht onderwijs om leerlingen heen georganiseerd, en letterlijk voor elke individuele leerling voldoende aandacht. Waarbij zij, zodra ze er aan toe zijn, zelf de regie mogen pakken over hun eigen leerproces en -programma. Hiermee worden vaardigheden als verantwoordelijkheid nemen, plannen, samenwerken en ‘op tijd finishen’ aangeleerd. Leerlingen nemen hierdoor meer mee vanuit de school dan de uiteindelijke exameneisen van hen verlangen, zodat hun opleiding ook maximaal aansluit bij de wereld van overmorgen.

Overtuiging

Voor bestuurder Ewald Weiss en directeur Sufayil Dönmez van Lumion is het worden van Kunskapsskolan Partnerschool een bewuste keuze geweest. ‘Het gaat erom beter te worden. Nog beter gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden aan onze leerlingen. En daarvoor moet we met elkaar samenwerken. Met Kunskapsskolan, maar veel belangrijker: met andere scholen. Om van elkaar te leren en elkaar scherp te houden. Tot nu toe ging het bij ons om ontwikkelen en borgen van onze ontwikkeling. Maar nu wij Kunskapsskolan Partnerschool zijn geworden, gaan we naar een volgend niveau. Vanaf nu gaat het om ‘ontwikkelen, borgen én delen’. Delen met tientallen andere scholen in Nederland, maar ook daarbuiten. Om elkaar als gelijkgestemden te stimuleren en uit te dagen. Dát is onze reden om Kunskapsskolan Partnerschool te worden en daarom is met deze stap wat ons betreft  ‘de cirkel rond’.

Pioniers

Raymond van Kerkvoorden, mede-initiatiefnemer en directeur van Kunskapsskolan Nederland, is heel blij met Lumion als eerste Kunskapsskolan Partnerschool in Nederland. ‘Lumion was al actief met gepersonaliseerd onderwijs voor Kunskapsskolan Nederland bestond. Bestuurder Ewald Weiss en directeur Sufayil Dönmez mag je op dit vlak dus Nederlandse pioniers noemen. Zij hebben bovendien een belangrijke bijdrage geleverd aan de vertaling van het van oorsprong Zweedse Kunskapsskolan onderwijs-, kwaliteits- en organisatiemodel naar de Nederlandse onderwijspraktijk. Dus is het niet meer dan logisch dat zij de eerste Kunskapsskolan Partnerschool zijn. En daar zijn wij ontzettend trots op.’

Optimaal

Het Kunskapsskolan onderwijsprogramma en het Kunskapsskolan Quality Framework zijn zo ingericht, dat de gehele schoolorganisatie optimaal in dienst van leerlingen functioneert. Waardoor hogere studieresultaten kunnen worden geboekt en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen extra wordt gestimuleerd. Het model maakt het daarnaast voor leraren mogelijk om op een plezierige manier hun veelzijdigheid en professionele zelfbewustzijn te laten zien.

Kunskapsskolan Nederland ondersteunt inmiddels zo’n 50 scholen in Nederland bij het realiseren van hun ambitie op gebied van gepersonaliseerd onderwijs. Recent is daar, na verzoeken van scholen, de mogelijkheid bijgekomen om het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool te verwerven. Met onderwijspionier Lumion in Amsterdam dus als allereerste.

Meer weten over Lumion als Kunskapsskolan Partnerschool? Lees dan het interview met Lumion Bestuurder Ewald Weiss en directeur Sufayil Dönmez. En meer weten over Kunskapsskolan en het initiatief rondom Partnerscholen? In een vraaggesprek met Raymond van Kerkvoorden, directeur van Kunskapsskolan Nederland, wordt dit uitgelegd. Daarnaast licht Willemien Noordhof, directeur onderwijs van Kunskapsskolan, in een apart verhaal toe wat Kunskapsskolan Partnerscholen precies zijn en hoe scholen dit predicaat kunnen verwerven. Al deze verhalen staan hieronder:

© 2024 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.