ICT op Lumion

Op Lumion wordt gewerkt met verschillende ICT systemen voor medewerkers, leerlingen en ouders. Het leerlingenportaal en ouderportaal zijn een centrale toegang tot nieuws, informatie over school, communicatie met de school en toegang tot roosterinformatie, jaarkalender, leerlingvolgsysteem. De leerlingen werken uiteraard op de laptop met de Learningportal. 

Lumion heeft een ICT afdeling die te bereiken is via mail op servicedesk@lumion.amsterdam

Deze afdeling beheert alle programma's en kan ouders en leerlingen op weg helpen. Om iedereen alvast op weg te helpen zijn de volgende instructie-video's gemaakt over toegang tot het ouderportaal én het leerlingvolgsysteem SOM. Wij hopen dat dit al veel vragen weg neemt. Mocht het echter zo zijn dat er nog vragen overblijven is contact met de servicedesk altijd mogelijk.

Kijk de instructievideo's op het Youtubekanaal van Lumion

© 2021 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.