Welke vakken en leergebieden krijg je?

 In de onderbouw krijg je les in deze vakken en leergebieden:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Wiskunde
 • Bewegingsonderwijs
 • Mens & Maatschappij, waarin aardrijkskunde, geschiedenis en economie zijn samengevoegd
 • Science, waarin biologie, natuur- en scheikunde samen worden aangeboden
 • Expressie, waarin de vakken handvaardigheid, tekenen en drama op een spannende manier in elkaar overlopen.

Je doet natuurlijk voor elk vak kennis en vaardigheden op, maar je leert dankzij de opbouw van de lessen tegelijkertijd:

 • Samenwerken
 • Studeren
 • Discussiëren
 • Reflecteren
 • Onderzoek doen
 • Kritisch en analytisch denken
 • Presenteren

Waarom de leergebieden?

Het idee achter de leergebieden is dat de vakken daarin heel veel met elkaar te maken hebben. Je begrijpt ze beter als je ze samen aangeboden krijgt; dat geeft je een breed en reëel beeld van de wereld.

Bovenbouw

In de bovenbouw ga je je - per vak - gericht voorbereiden op het examen. Loopbaanoriëntatie is verweven door alle leerjaren en vakken heen.

© 2024 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.