Medezeggenschapsraad Lumion

Lumion heeft een DMR (Medezeggenschapsraad) van 8 leden; waarvan 4 docenten, 2 ouders en 2 leerlingen. 

Binnen de medezeggenschapsraad van Lumion zijn alle betrokkenen met elkaar in gesprek, buigen zich over ontwikkelpunten en bespreken hoe we Lumion beter kunnen maken.
Wat de medezeggenschapsraad zo krachtig en uniek maakt is het feit dat er samen wordt gesproken met leerlingen, ouders, medewerkers en directie over onderwerpen waar wij allen mee te maken hebben. Hierbij heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht.
Het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld het verzuimbeleid onder het licht gehouden en aangepast. Zo passeren er geregeld stukken waar wij als MR onze blik op werpen en onze opinie over geven. Op dit moment zijn we druk bezig om het meerjarenplan te ontwikkelen. Mocht je willen weten wie er in de MR zit dan kun je dat vinden op de website van Progresso. De MR komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar.  

Heb je verder nog vragen omtrent de MR of wil je een punt op de agenda zetten dan kun je altijd mailen met de voorzitter of de secretaris, je kan ons natuurlijk ook gewoon aanspreken wij zijn immers gewoon collega’s. In de MR zitten brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, mede omdat we namens onze collega’s, ouders en leerlingen spreken, dit is iets wat niet onderschat mag worden en waar wij als MR leden ten alle tijde van bewust zijn.

© 2023 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.