Leerlingenraad Lumion

 

Lumion heeft een leerlingenraad van 26 leden, waarvan drie docenten (begeleiders) zijn. Onder de leerlingen zijn verschillende taken verdeeld, waaronder de taak van een voorzitter, vicevoorzitter en een notulist.
Om de twee weken op de dinsdag, vergadert de leerlingenraad. Tijdens de vergadering wordt er besproken hoe wij Lumion kunnen verbeteren. De leerlingenraad is er om de stem van alle leerlingen van Lumion te laten horen. Wij willen ervoor zorgen dat Lumion een betrouwbare, veilige, plezierige en leerzame school is voor iedereen! Wij staan altijd open voor meningen, verbeteringen en (nieuwe) inzichten van de leerlingen van Lumion.
Leerlingen zijn meestal op de hoogte van mogelijke situaties op school. Sommige leerlingen hebben prachtige ideeën of zitten ergens mee, maar weten vaak niet bij wie ze terecht kunnen. Deze leerlingen kunnen altijd hun stem bij ons laten horen!

 

De ideeën die wij willen voortzetten en de bij behorende plan van aanpak bespreken wij met onze directeur, meneer S. Dönmez. Een paar keer in het jaar zitten we rondom de tafel en bespreken we wat er moet gebeuren. Een van de leerlingen van de leerlingenraad zit ook in de DMR. Samen met een andere leerling, worden daar ook de belangen van de leerlingen van Lumion behartigd.

Al bij al komen wij samen om op één lijn te zitten. Zo proberen wij onze uiterste best te doen om de plannen voor de leerlingen mogelijk te maken.

Leerlingen kunnen ons benaderen voor vragen of ideeën via onze e-mailadres:
lumionleerlingenraad@lumion.amsterdam.

© 2024 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.