Meest recente coronaregels op school

Update 03-01
Op maandag 3 januari 2022 heeft het kabinet besloten dat de middelbare scholen weer open mogen vanaf maandag 10 januari 2022. Het is in het belang van kinderen dat ze naar school kunnen blijven gaan. Dat is goed voor hun ontwikkeling en voor hun sociale welbevinden omdat ze elkaar op school kunnen blijven ontmoeten.

Dezelfde adviezen vanuit de overheid blijven wel gelden. We verzoeken u vriendelijk om uw medewerking hierbij:

Invoering mondkapjesplicht
Op Lumion moeten leerlingen en docenten weer een mondkapje dragen als zij zich binnen de school verplaatsen. In de lessen en zittend mag het mondkapje af.

1,5 meter regel voor docenten en leerlingen
Waar het kan, blijven medewerkers op 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers. Het kan zijn dat (individuele) docenten verzoeken dat de leerlingen 1,5 meter afstand houden, We gaan ervan uit dat de leerlingen dit respecteren.

Bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD
Heeft uw kind corona gerelateerde klachten dan blijft hij/zij thuis en laat zich testen bij de GGD. Bij een positieve test blijft uw kind thuis in quarantaine en komt pas weer naar school in overleg met de GGD. Wij verzoeken u, bij een positieve test, de school en coach ook op de hoogte te stellen.

Coronabesmetting huisgenoot
Bij een coronabesmetting van een huisgenoot, of een nauw contact, gaat zoon/dochter in quarantaine. In overleg met de GGD kan uw kind weer naar school. Tijdens de quarantaine kan uw kind in overleg met de coach/vakdocenten, aan de hand van de werkpaden of door klaargezet werk van de docent verder met de leerdoelen voor deze periode.

Hygiënemaatregelen blijven heel belangrijk
Nogmaals willen wij benadrukken dat de geldende hygiënemaatregelen op school belangrijk blijven, Dus vaak je handen wassen, geen handen schudden en hoesten/niezen in je elleboog. We vragen u dit bij uw kind onder de aandacht te brengen.

Zelftesten
Wij verzoeken alle leerlingen om twee keer per week een zelf test te doen. De zelftesten zijn verkrijgbaar op de nestjes.

Update 19-12

In de persconferentie van zaterdag 18 december is aangegeven dat ook de middelbare scholen met onmiddellijke ingang gaan sluiten t/m 9 januari 2022. Wij hebben op basis van deze richtlijnen besloten hoe we deze laatste week voor de kerstvakantie inrichten. 

De leerlingen worden deze week niet op school verwacht. Alleen ouders met een cruciaal beroep kunnen een beroep doen op de noodopvang op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend. De rapportbesprekingen met de coach gaan (digitaal) door.

Verder maken alle coaches extra (lange) afspraken met al hun coachleerlingen deze week. Dan kan iedereen het jaar fijn en zorgvuldig afsluiten. En natuurlijk, zo nodig, met extra afspraken en voornemens de kerstvakantie beginnen en van de feestdagen genieten.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met de teamleider. Voor de noodopvang met teamleider Thijs Kunst

Wij houden gedurende deze lockdown alle maatregelen goed in de gaten en sturen u  in de kerstvakantie nog een mail over de start van het schooljaar in 2022.

Update 26-11.

Vanavond is er een persconferentie geweest. Op basis van de besluiten en het stijgende aantal besmettingen hanteren wij de volgende veiligheidsmaatregelen.

  • Wij vragen de leerlingen een mondkapje te dragen in de gangen én rechts aan te houden.
  • Er is een advies om 1.5 meter afstand te houden, omdat dit nog steeds zorgt voor minder kans op verspreiding. Wij vragen leerlingen afstand te houden tot de docent.
  • Wij maken gebruik van de beslisboom om te beoordelen of een leerling/medewerker wel of niet naar school mogen komen. Deze beslisboom vindt u hier onder.
  • Wij vragen iedereen zich aan de bekende basis corona regels te houden zoals hiernaast in het schema.
  • Op school houdt iedereen zich aan de basisregels. Zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op corona.
  • Ziekmelden van leerlingen kan via SOMtoday. Sinds kort kunt u daarin aangeven of uw kind thuis is vanwege een positieve COVID-test. Wij vragen u dringend dit wel te doen. Zo kunnen wij het aantal besmettingen in een klas goed in de gaten houden en tijdig ouders en leerlingen in die klas informeren. 

Beslisboom

Hieronder vindt u de beslisboom, waarmee u kunt bepalen of uw kind wel of niet naar school kan komen. Wij vragen u deze informatie goed te lezen. Wilt u de belisboom downloaden zodat u het beter kunt lezen, klikt u dan op de afbeelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige informatie 

De rijksoverheid heeft een handige website met meer informatie over de afgelopen persconferentie. Klik hier voor de website. 
Op de scholenpagina van de website van de GGD staat veel informatie, waaronder de actuele regels voor het bron- en contactonderzoek op school.

Verder heeft de GGD een aparte pagina ingericht voor jongeren. Hierop staat veel informatie waarmee ze een weloverwogen keuze kunnen maken wat betreft de vaccinatie. 

© 2022 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.