Hoe verloopt een les?

Op Lumion krijg je les in dagdelen van elk drie uur. Dus twee vakken per dag, een ’s morgens en een ’s middags. Zo heb je tijd en rust om op je eigen manier, in je eigen tempo te werken, voor extra aandacht van de leraar of om iets extra’s te doen.

Drie uur lijkt misschien lang, maar de lessen vliegen voorbij. Je krijgt korte pauzes tussendoor, mag ook buiten de klas werken en de les bestaat uit vier afwisselende onderdelen. Die prikkelen je elk op een andere manier, zodat je goed grip krijgt op wat je leert.

Verwondersessie

De leraar vertelt je wat je vandaag gaat doen en waarom dat belangrijk is. Je leraar prikkelt je om over het onderwerp na te denken. Waarom zou je anders iets nieuws willen leren?

Labsessie

In de labsessie ga je aan de slag door zelf te onderzoeken en ontdekken. Bijvoorbeeld door interviews te houden of een proef te doen.

Workshopsessie

Tijd om aan de slag te gaan met de taken van deze les. Dat kan in het klaslokaal, maar ook ergens anders in de school.

Communicatiesessie

Aan het einde van de les bespreek je met de hele klas wat je hebt geleerd en of je je doelen hebt gehaald. Bijvoorbeeld in de vorm van een quiz, een korte presentatie of een filmpje.

Je krijgt steeds een andere rol

Je werkt in de les vaak in groepjes van vier. Je krijgt daarbij steeds een andere rol. In het begin helpt de leraar je hierbij, maar later gaat dat vanzelf en weet je niet beter. Vaak is er deze rolverdeling:

  • Voorzitter: je moedigt het team aan en hakt de knopen door
  • Notulist: je schrijft doelen, afspraken en antwoorden op
  • Tijdbewaker: je houdt de beschikbare tijd in de gaten
  • Coach: je motiveert en stelt de juiste vragen aan het team

Ook buiten de les om werk je veel samen. Leerlingen organiseren bijvoorbeeld samen het schoolfeest, een debat of sportactiviteiten, zetten een computerclub op of regelen zelf een schoolreisje voor hun klas. Wat zou jij willen organiseren?

© 2024 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.