Resultaten Inspectiebezoek aan Stichting Progresso


Resultaten Inspectiebezoek aan Stichting Progresso

30/01/2020

In november 2019 heeft de inspectie Lumion en het Calandlyceum bezocht voor een verificatieonderzoek. Na een gesprek met het bestuur van Stichting Progresso heeft de inspectie vervolgens op onze scholen haar onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek was primair gericht op de ambitie van de scholen als kansenschool, over de kwaliteitsagenda van het bestuur en de scholen én over de verantwoording en financiële verplichtingen. De inspectie oordeelde dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is en dat het bestuur financieel in staat is om dit ook in de toekomst te blijven doen.

De inspectie geeft aan dat:

Het bestuur realiseert de ambitie om leerlingen kansen te bieden. Dat realiseert het bestuur door leerlingen die op basis van resultaten, gedrag en werkhouding een hoger onderwijsniveau aankunnen, daartoe in staat te stellen. De coachings- en begeleidingsstructuur ondersteunt dit.  Lumion laat zien dat deze structuur veel zicht geeft op de ontwikkeling van de leerlingen en dat leerlingen mede daardoor in staat zijn onderwijs op hun niveau te volgen.  
Het bestuur heeft met een eigen kwaliteitsagenda zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Een professionele kwaliteitscultuur draagt bij aan het benutten van de evaluatiegegevens voor de verbetering van het onderwijs.  
Het bestuur legt met overtuiging intern en extern verantwoording af over de gerealiseerde doelen en bereikte resultaten. Daarbij voert het bestuur een dialoog met een klankbordgroep van externen.  
Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.

Wilt u het volledige inspectierapport inzien kunt u het nalezen op onze documenten pagina.

© 2024 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.