Nieuwe bestuurder Stichting Progresso


Nieuwe bestuurder Stichting Progresso

10/02/2022

Na 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, waarvan ruim 10 jaar als bestuurder van Progresso (Calandlyceum, Lumion en De School van de Toekomst), gaat de heer Ewald Weiss met ingang van 1 februari met pensioen. De raad van toezicht dankt hem voor alles wat hij voor de organisatie heeft gedaan, door zijn inzet kan Progresso de toekomst met vertrouwen tegemoetzien.

De raad van toezicht van Progresso is er trots op dat zij mevrouw Judith van Biemen bereid hebben gevonden om per gelijke datum de volgende bestuurder van Progresso te worden.

Op dit moment is mevrouw Van Biemen nog algemeen directeur van het Maris College in Den Haag. Een school die uit zes verschillende locaties bestaat en ruim 2.800 leerlingen telt. Net als de scholen van Progresso hebben deze scholen te maken met een zeer diverse leerlingenpopulatie. Hierdoor is mevrouw Van Biemen goed bekend met bijvoorbeeld de vraagstukken rondom kansengelijkheid, diversiteit en de uitdagingen die hiermee samenhangen.

Mevrouw Van Biemen is haar loopbaan begonnen als docent geschiedenis en maatschappijleer en heeft eerder in haar loopbaan bestuurlijke ervaring opgedaan als directeur-bestuurder bij de ABBO-scholen in Bergen op Zoom.

De raad van toezicht heeft, samen met alle betrokkenen, een goed en prettig proces doorlopen. Gedurende het proces is de raad van toezicht - zo mogelijk - nog meer onder de indruk geraakt van de scholen, de leerlingen en de medewerkers.

De afgelopen tien jaar heeft Progresso veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van innovatief en goed onderwijs in Amsterdam. Zo heeft het Calandlyceum een succesvolle transitie ondergaan naar Daltononderwijs, is Lumion als nieuwe Amsterdamse school neergezet volgens het Zweedse Kunskapsskolan concept en is de unieke samenwerking tussen het Calandlyceum en Ajax bekroond met een officiële nevenvestiging (de School van de Toekomst).

Wij zijn van mening dat Mevrouw Van Biemen een uitstekende match is met onze organisatie en dat zij op krachtige wijze voort zal bouwen aan het succes van Progresso. Als raad van toezicht zien wij uit naar de samenwerking met haar.

 

Hester van Buren, voorzitter raad van toezicht

© 2023 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.