Minister Arie Slob op bezoek bij Lumion in Amsterdam


Minister Arie Slob op bezoek bij Lumion in Amsterdam

17/08/2020

Vanmiddag heeft minister Arie Slob een bezoek gebracht aan de VO school Lumion in Amsterdam West. Hij ging in gesprek met leerlingen en docenten over de ervaringen, opgedaan tijdens de lock-down periode door COVID 19. Maar vooral ook over hun verwachtingen en zorgen voor de komende start van het nieuwe schooljaar.

In een open gesprek met een groep leerlingen vroeg Arie Slob naar hun ervaringen tijdens de lockdown en de opstart van het onderwijs daarna. De leerlingen gaven aan dat de voortgang van het onderwijs bij Lumion heel snel is opgepakt. Groot voordeel was het feit dat Lumion een Kunskapsskolan partnerschool is met een gepersonaliseerde onderwijsstructuur. Daardoor konden de leerlingen en docenten digitaal direct de lessen oppakken. Ook de begeleiding van de leerlingen met een wekelijks gesprek met hun coach kon gewoon doorgang vinden. Wel vertelden de leerlingen dat thuisonderwijs ook nadelen heeft. Dit komt omdat ze minder structuur hebben en vooral het contact met docenten en hun vrienden op school erg missen. Daarom zijn ze ook heel blij dat ze nu weer naar school kunnen. Minister Slob beantwoordde heel open de vragen van de leerlingen over zijn overwegingen om te besluiten tot een lock down. Hij beseft zeer goed dat het voor de docenten en leerlingen een hele zware periode is geweest.

Het gesprek met de docenten leverde vergelijkbare inzichten op. Ook zij konden door het digitale onderwijssysteem, uiteraard met wat toevoegingen, de lockdown goed opvangen. Door de gepersonaliseerde aanpak was er veel één op één contact met de leerlingen, naast de groepsgewijze digitale lessen. Maar ook bij de docenten werd het menselijk contact heel erg gemist. In een dergelijke situatie is het intercollegiale contact toch anders dan fysiek op school.
Direct na de lockdown zijn de docenten direct gaan bellen met leerlingen en ouders. Dit contact bleek voor beide partijen heel belangrijk want daarmee konden de docenten iedereen het gevoel geven dat ze gezien werden en dat ze er waren voor de leerlingen.
Minister Slob gaf aan dat het besluit tot een lockdown onvermijdbaar was Daarbij is zeker afgewogen dat persoonlijk contact in het onderwijs heel belangrijk is.

De inzichten, opgedaan tijdens de lockdown, zijn meegenomen in de start van het nieuwe  schooljaar. De maatregelen rondom het COVID 19 virus zijn inmiddels door iedereen geaccepteerd en uitgevoerd. Op basis hiervan gaat Lumion deze week het onderwijs weer opstarten.


 

© 2024 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.