Te laat komen

Voor de rust in de school is het belangrijk dat iedereen op tijd aanwezig is. Daarom laten we iedere leerling die te laat komt zich de volgende schooldag om 8:00 uur melden.

We realiseren ons dat we hiermee ook leerlingen treffen die keurig op tijd vertrekken, maar door onvoorziene pech toch te laat komen. Dat is vervelend, maar omdat dit slechts sporadisch zal gebeuren en de sanctie 8:00 uur melden niet zwaar is, houden wij deze procedure eenvoudig en maken we geen onderscheid tussen de redenen voor te laat komen. 

Als uw kind door ziekte of andere zwaarwegende reden één of meerdere lessen niet of niet op tijd aanwezig kan zijn, dan verzoeken we u vriendelijk dit vóóraf te melden via Somtoday.

© 2024 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.