Schoolkosten

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage in 2021-2022 is € 135 per leerling. De ouderbijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De school betaalt van de ouderbijdrage allerlei buitenschoolse en extra activiteiten, zoals bezoek aan voorstellingen of musea.

Extra bijdrage tweede en vierde klas
Vanaf de tweede klas zijn er diverse kampen en reizen.
Voor deze meerdaagse reizen vragen we om een extra bijdrage. Mocht u niet in staat zijn deze te betalen dan kunt u zich wenden tot de coach van uw zoon of dochter.

  • Tweede klas dagen in de Ardennen
  • Vierde klas dagen in Londen, Avignon, Marseille, Praag, Parijs of Berlijn
  • Wintersportreis (vanaf de 3e klassen). Dit is een reis naar keuze.

Scholierenvergoeding aanvragen 

Indien u de ouderbijdrage graag wil betalen, maar dit voor u niet mogelijk is, kunt u als ouders ook een scholierenvergoeding aanvragen via de Gemeente Amsterdam. Het wel of niet betalen heeft geen invloed op de deelname van leerlingen aan de activiteiten. De scholierenvergoeding is een regeling van de gemeente Amsterdam voor gezinnen met een laag inkomen voor vergoeding voor schoolkosten, cultuur en sportactiviteiten.

Nieuwe regeling OCW per 1 augustus 2021

Het ministerie van OCW heeft per 1 augustus 2021 een nieuwe regeling voor de ouderbijdrage vastgesteld. De basis voor deze regeling is dat kinderen niet uitgesloten mogen worden van activiteiten op school omdat de ouderbijdrage niet is betaald. Wilt u meer weten over deze nieuwe wetgeving én de Q&A hierover? Leest u dan gerust verder op de website van de overheid.

© 2023 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.