Vrijwillige ouderbijdrage

Onderwijs mogelijk maken; binnen én buiten de school

Helpt u mee met een vrijwillige ouderbijdrage?
De landelijke overheid betaalt de kosten voor het onderwijs, inclusief de boeken die wij als school aan uw zoon of dochter ter beschikking stellen. Toch zijn er een aantal voorzieningen en activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die wij als school wel belangrijk vinden voor het onderwijs. Hoewel het een vrijwillige bijdrage betreft, willen we benadrukken dat veel zaken die het onderwijs nèt dat extra’s geven, niet te realiseren zijn zonder uw bijdrage. Uw bijdrage betreft extra voorzieningen (materialen of activiteiten) die voor het reguliere onderwijs, de proefwerken of de examens nuttig en ondersteunend zijn en die het Rijk niet subsidieert.

Wat doen we met uw bijdrage?
Zo maakt de vrijwillige ouderbijdrage het voor Lumion sinds jaar en dag mogelijk om belangrijke extra activiteiten aan te bieden, die verdieping en waardevolle leerervaringen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om excursies, vieringen, uitwisselingen en (introductie) kampen. Leerlingen hebben baat bij dergelijke activiteiten en leren er veel van. Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met voorgeschreven schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook de leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Geen enkele leerling van het Lumion zal dan ook worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten.

Vrijwillige bijdrage schooljaar 2023-2024
Om de educatieve, inspirerende en vooral ook leuke activiteiten te blijven organiseren, waaraan alle leerlingen kunnen meedoen, blijft (het voldoen van) de vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot belang. Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage door een (te) grote groep niet zal worden betaald, kan een school dergelijke activiteiten niet meer aanbieden. Daarom doen wij als school ook dit jaar een dringend beroep op u voor de vrijwillige ouderbijdrage van € 135,-. Wij innen dit vanuit WIS Collect. Wij kunnen uiteraard niet in uw portemonnee kijken dus u kunt ervoor kiezen om een hoger of lager bedrag te betalen; in een keer of in delen.

Wilt u wel betalen, maar lukt het even niet?
De scholierenvergoeding is een regeling van de gemeente Amsterdam. Kijk op de website van de Gemeente Amsterdam hoe u deze vergoeding voor schoolkosten, cultuur en sportactiviteiten aanvraagt: www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding

Een andere mogelijkheid is om een vergoeding aan te vragen via de Stichting Leergeld. Deze Stichting is speciaal in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat geen enkel kind zich uitgesloten voelt: www.leergeld.nl

Helpt u mee met ons steunfonds?
Extra bijdragen en giften van ouders en bedrijven in de omgeving van de school brengen wij onder in een ANBI stichting. Kent u mensen, bedrijven of organisaties die graag een maatschappelijke bijdrage willen leveren in Nieuw-West? Neem dan contact met ons op. Met het initiatief van het steunfonds kunnen wij, ook in de toekomst, mooie activiteiten voor al onze leerlingen blijven aanbieden.

Alvast hartelijk dank voor uw steun.

 

© 2024 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.