Vrijwillige ouderbijdrage

Gratis onderwijs

Alle kinderen in Nederland hebben recht op gratis onderwijs. Dit betekent dat ouders voor kinderen tot 18 jaar geen schoolgeld betalen. De school mag ouders wel vragen om een vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten, anders dan de gewone lessen. Als u als ouder niet kunt of niet wilt betalen, kan uw kind wel gewoon meedoen met deze activiteiten.

Lumion vindt het belangrijk om onze leerlingen vaak en goed in contact te brengen met de wereld om hen heen. Wij organiseren daarom extra activiteiten. Deze extra activiteiten zijn voor alle leerlingen en maken deel uit van ons onderwijsprogramma. Over de geplande extra activiteiten en de gevraagde vrijwillige ouderbijdrage is overleg geweest met- en ingestemd door de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad. Aan het eind van dit bericht ziet u in een overzicht de som van de werkelijke kosten per leerjaar.

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2021-2022

De algemene ouderbijdrage bedraagt € 135,00 voor schooljaar 2021-2022. Dit is uiteraard een vrijwillige bijdrage.
U kunt ervoor kiezen om het bedrag ineens te betalen of in maandelijkse termijnen. Van deze bijdrage financieren wij veel extra buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen.

Nieuwe regeling OCW per 1 augustus 2021

Het ministerie van OCW heeft per 1 augustus 2021 een nieuwe regeling voor de ouderbijdrage vastgesteld. De basis voor deze regeling is dat kinderen niet uitgesloten mogen worden van activiteiten op school omdat de ouderbijdrage niet is betaald. Wilt u meer weten over deze nieuwe wetgeving én de Q&A hierover? Leest u dan gerust verder op de website van de overheid.

Scholierenvergoeding aanvragen

De scholierenvergoeding is een regeling van de gemeente Amsterdam. Kijk op de website van de Gemeente Amsterdam hoe u deze vergoeding voor schoolkosten, cultuur en sportactiviteiten aanvraagt: www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding

Een andere mogelijkheid is om een vergoeding aan te vragen via de Stichting Leergeld. Deze Stichting is speciaal in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat geen enkel kind zich uitgesloten voelt: www.leergeld.nl

 

© 2022 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.