Documenten van A tot Z

Wij hebben alle documenten die voor u als ouder belangrijk zijn hieronder verzameld. Uiteraard staan er ook documenten op de algemene website van Lumion én op de Progresso website

A-Z

Documenten

A Archiefbeleid Progresso
B Bestuursreglement Progresso
C Calamiteiten protocol
E Examenreglement 2021-2022
  Reglement Commissie van Beroep Examenzaken
G Gescheiden ouders; informatievoorziening
  Giftenbeleid Progresso
I Incidenten Handelingsprotocol schoolveiligheid
  Integriteitscode Progresso
J Jaarverslag Progresso 2021
K Klachtenregeling Progresso
  Klokkenluidersregeling
L Leefregels Progresso
  Leerlingenstatuut
M Managementstatuut 2018
  Medezeggenschapsstatuut 2017
  Meldcode huislijk geweld en kindermishandeling Progresso
N Nota Rapportage en Determinatie
O Ontruimingsplan Lumion
  Reglement Ouderraden SOVOP
P Pestprotocol Lumion
  Privacyreglement
  Protocol eMail Internet & sociale Media (AVG)
  Protocol time-out schorsing en verwijdering
Q Quarantaine protocol leerlingen 2020 (corona)
R Reglement Raad van Toezicht
S Schoolgids 2022-2023
  Werken in sessies; handreiking
  Schoolregels Lumion
  Strategie Progresso
  Schoolplan Lumion 2021-2025
  Schoolondersteuningsprofiel 2021-2025
  Statuten Progresso
V Verlofaanvraag extra vakantie
  Verlofaanvraag wegens gewichtige omstandigheden
  vertrouwenspersonen extern
  Verzuimbeleid Progresso
W Werkweken en activiteiten protocol
Z Ziekte, medicijnverstrekking en medisch handelen richtlijn
   
   
   

 

© 2022 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.