Brugklassen 2020-2021

Alle brugklasleerlingen zijn al een dagje komen kennismaken in het voorjaar. Zij hebben daar het kennismakingsgidsje meegekregen met allerlei informatie over Lumion. Voor wie deze kwijt is geraakt of gewoon even wil inkijken; je kan het boekje HIER downloaden of op de pagina DOCUMENTEN voor de bladerversie kiezen. Verder krijgen ouders en leerlingen aan het begin van het schooljaar een mail over het nieuwe schooljaar waarin alle benodigde informatie staat.

Zomervakantie 2020 en opstart nieuwe schooljaar
Na een vreemd schooljaar gaan we genieten van een fijne zomervakantie. Wij hopen dat iedereen er van geniet. 

Voor alle Lumion leerlingen is er een brief met praktische informatie over de start in het nieuwe schooljaar 2020-2021 op 9 juli gemaild. 

Hieronder is te zien welke klassen onder welk team vallen en op welke dag en tijd de leerling voor het eerst verwacht wordt.

Team 1: 1havo, 1havo/mavo, 1mavo             woensdag 19 augustus 9.00 – 11.00

Team 2: 1vwo, 1havo/vwo, 2vwo, 2havo/vwo woensdag 19 augustus 9.00 – 11.00

Team 3: 2havo, 2mavo/havo, 2 havo             woensdag 19 augustus 10.00 – 12.00

Team 4: 3mavo, 4mavo                                    woensdag 19 augustus 10.00 – 12.00

Team 5: 3havo, 3vwo, 4vwo                            woensdag 19 augustus  9.00 – 11.00

Team 6: 4havo, 5havo, 5vwo, 6vwo               woensdag 19 augustus 12.00 – 14.00

Quarantaine:  Van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvingen wij informatie over vakanties naar "oranje" of "rode"  landen en de quarantaine die daarna verplicht is. Wij raden iedereen aan om rekening te houden met de gevolgen van een bezoek aan risicolanden. Indien u er voor kiest om naar een dergelijk land op vakantie te gaan moet u verplicht in quarantaine. Maar quarantaine is geen reden voor schoolverzuim!

Hieronder delen eij de tekst van het Ministerie van OCW met u:
"Quarantaine na vakantie naar oranje of rode landen geen geldige reden voor schoolverzuim".
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie dit toch doet wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook voor kinderen boven de 12 jaar. Omdat kinderen t/m 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij coronabesmetting geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen. Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun verantwoordelijkheid om 14 dagen voor het begin van de school terug te zijn. Quarantaine na een vakantie naar oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim. Scholen zullen in dat geval leerplicht moeten inschakelen. Scholen zijn in deze situatie niet verplicht om leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden. Ouders die in quarantaine zitten mogen uiteraard niet op school of op het schoolplein komen. Voor docenten en ander onderwijspersoneel die naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun verantwoordelijkheid om op tijd terug zijn om de volledige quarantaine af te maken voordat de school begint. 

Schoolmaterialen

Naast de Ipad hebben jullie de volgende schoolmaterialen nodig:

  • Ruitjes en lijntjes schrift (1x1 cm)
  • Geo driehoek
  • Rekenmachine
  • Pennen
  • Passer

 

© 2021 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.