Inschrijven voor schooljaar 2020-2021

Zit je in groep acht, dan heb je je inmiddels ingeschreven bij een school van je keuze. De loting & matching periode loopt tot en met half april. Donderdag 2 april om 15.30 krijgen alle leerlingen in Amsterdam een bericht op welke school zij zijn ingeloot.

Mocht u nog vragen hebben over de loting & matching bij Lumion dan kunt u mailen met aanmeldingen@lumion.amsterdam. Directeur Dönmez zal uw vragen proberen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Inschrijven voor onze school.

Leerlingen met de volgende basisschooladviezen kunnen worden toegelaten:

  • vmbo-theoretisch
  • vmbo-theoretisch/havo
  • havo
  • havo/vwo
  • vwo (atheneum)

In combinatieklassen wordt op het hoogste niveau les gegeven. Daarbij is voor elke leerling optimale aandacht.

Hoe kan je je op Lumion inschrijven?

De inschrijving voor Lumion is gesloten. De tweede ronde van de loting en matching is van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 april. De voorwaarde voor deelname aan deze ronde kun je vinden op de website van de Gemeente Amsterdam. Onder de veelgestelde vragen onderaan staat wat u moet doen als u niet geplaatst bent op de school van keuze of niet tevreden bent over de plaatsing. De uitslag van deze afrondingsfase is op donderdag 9 april om 15:30 uur, alle leerlingen en hun ouders worden door de Gemeente op de hoogte gesteld van de definitieve plaatsing.

Met vragen over inschrijven bij Lumion kun je contact opnemen met Mieke Meyer.

Matching voor scholen in Amsterdam

In Amsterdam moet je na de open dagen een voorkeurslijst maken met scholen waar je heen zou willen. De school waar je het liefst heen wilt, zet je op de eerste plaats van je lijst. Daarna op volgorde van je voorkeur andere scholen. Alleen bij de school waar je het liefst heen wilt hoef je je aan te melden/in te schrijven. Deze school voert alle voorkeuren voor jou in het systeem.

Vervolgens krijg je een lotingsnummer van de computer. Is jouw nummer aan de beurt, dan wordt gekeken of je geplaatst kan worden op de school bovenaan je voorkeurslijst. Is op die school geen plek meer, dan kom je in aanmerking voor de volgende school op je lijst, enzovoorts. Is er dan onverhoopt op alle scholen van je lijst geen plek, dan mag je opnieuw een voorkeurslijst maken van scholen waar nog plek is. Maar het is dus verstandig om meteen al een ruime lijst te maken.

Let op: aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige kernprocedure kun je lezen in de Keuzegids die de gemeente Amsterdam heeft verspreid onder ouders/ verzorgers leerlingen groep 8. Ook op www.voschoolkeuze020.nl  kun je de hele procedure lezen.

Buitenleerlingen

Buitenleerlingen zijn leerlingen van basisscholen die niet met de Amsterdamse systemen werken. De aanmelding voor deze groep werkt als volgt: je kan op de site www.voschoolkeuze020.nl een blanco aanmeldformulier downloaden, met een keuzelijst van VO-scholen die passen bij jouw basisschooladvies. Dit formulier wordt ingevuld door je ouders, en je basisschool zet een handtekening en stempel op het formulier. Je ouders brengen het formulier mee naar de aanmelding op de VO-school. Verder verloopt de procedure precies hetzelfde als bij leerlingen uit Amsterdam.

(Bron: www.voschoolkeuze020.nl)

Handige links:

© 2020 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.