De lessen duren een dagdeel

Voor elk vak trekken we een dagdeel uit. Elke les bestaat uit drie of vier onderdelen (sessies), zodat het nooit saai is en die je op allerlei manieren prikkelen. Zo krijg je echt grip op de stof.

Er is elke les tijd, rust en ruimte:

  • om langer ergens aan te werken
  • voor herhaling en extra uitleg als je dat nodig hebt
  • voor verdiepingsstof en extra uitdaging als het lekker loopt
  • voor de leraar om elke leerling, dus ook jou, te leren kennen
  • om samen echt tot de leerstof door te dringen
  • voor de leraar om in te spelen op verschillen tussen leerlingen
  • voor elke leerling om op zijn eigen manier te leren, bijvoorbeeld door mondelinge uitleg, een filmpje of door iets te lezen

Heerlijk toch? Onze leerlingen zijn er in elk geval enthousiast over. Net als onze leraren.

“Ik vind Nederlands een moeilijk vak en Rebecca helpt me er heel erg mee. Voor een toets komt ze altijd nog even naar me toe om te vragen of ik nog ergens hulp bij nodig heb.” Maya El-Kalaani, 3 havo

Claudia, lerares Mens & Maatschappij, is ook blij dat de lessen een dagdeel duren

© 2023 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Webdesign by PAREGO | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.