Informatie over het coronavirus


Informatie over het coronavirus

24/03/2020

Update 24 maart 18.00 uur

Vandaag heeft de minister bepaald dat het Centraal Examen niet door gaat. Dit betekent dat het eindcijfer van het volledig afgesloten examendossier (het PTA) nu het diplomacijfer wordt. Met de eindcijfers van het examendossier wordt dus bepaald of je geslaagd of gezakt bent. Dat betekent:

1. De docent neemt contact met je op om met je te bespreken welke toetsen je nog moet inhalen of herkansen.

2. Hij maakt duidelijke afspraken over WAT je moet leren, HOE je de toets gaat doen en WANNEER je de toets gaat doen.

3. Over de PTA-toetsen die nog niet afgenomen zijn, krijg je later meer informatie.

Heb je vragen? Neem contact op met je coach of teamleider.

Of kijk bij de EINDEXAMEN Q&A.

 

Update 19 maart 22.00 uur

Alle ouders en leerlingen van de examenklassen ontvingen vanavond een mail vooruitkijkend naar het eindexamen, zoveel mogelijk rekening houdend met de huidige situatie. In het kort :

 • Vanuit zorg voor de leerlingen wordt de komende tijd kritisch gekeken naar de planning en wijze van toetsen.
 • Inhalen en herkansen van toetsen van voor 16 maart worden vanaf nu ingepland. De inhoud van de toetsen blijft hetzelfde, de vorm kan worden aangepast. Docenten gaan de leerlingen vaaf nu benaderen om een afspraak te maken.
 • Aanpassing van het PTA: de kamerbrief biedt ruimte om domeinen niet dubbel te toetsen en eventueel kunnen vervallen of anders worden getoetst. In de meivakantie komt een extra herkansingsweek. In de loop van de volgende week krijg je hierover meer informatie.
 • De regering gaat soepel om met de afsluiting van het SE dossier; als school kunnen wij per vak kijken of je alles hebt afgerond en mag meedoen aan het examen, desnoods in de tweede of derde ronde.
 • Examentraining; onafhankelijk van een besluit op 6 april gaan de examentrainingen met Lyceo vooralsnog gewoon door. En er komt de mogelijkheid komen om in SOM, onder begeleiding van de docent, examens te oefenen.

Voor de volledige uitleg verwijzen we naar de email van de directie

Update dinsdag 17 maart 18.00 uur

Vandaag zijn de docenten voorlopig voor een laatste keer fysiek bij elkaar geweest. En hoewel de oorzaak van deze bijzondere situatie een vervelende, en misschien wel angstaanjagende, is, zien wij ook heel veel kansen! Wij hebben met het team het onderstaande afgesproken.
Er is dus een lesprogramma, en er is contact. Dat is de basis van waaruit wij verder zullen werken. Wanneer er nieuwe inzichten, ontwikkelingen en adviezen komen, zullen wij die zo snel mogelijk met jullie delen.

Bericht voor eindexamenleerlingen (en hun ouders)

Examenplanning komende 3 weken
Wij gaan ervan uit dat de examens door zullen gaan en willen onze examenleerlingen zo goed mogelijk voorbereiden. Voor de komende tijd, in ieder geval tot 6 april, hebben wij voor uw kind werk klaargezet. Morgen, woensdag 18 maart, komen de leerlingen naar school om hun examenwerk op te halen. In verband met de regels van het RIVM verwachten wij de leerlingen in kleine groepen. In de mail naar de leerlingen en hun ouders staat hoe laat je verwacht wordt. Zij krijgen dan ook aanvullende instructies, zodat ze thuis zelfstandig aan de slag kunnen.

In deze periode zullen de vakdocenten per mail beschikbaar blijven voor uw kind. Mocht uw kind vragen hebben over de lesstof, schroom dan niet om desbetreffende docent via de mail te benaderen.

Coaching op afstand
Coaching is voor Lumion heel belangrijk, dus hebben wij besloten dat dit in elk geval door gaat. De coachgesprekken zullen telefonisch plaatsvinden (skype/whatsappbellen/etc). Het coachgesprek zal nog steeds gaan over onder andere planning en strategie. Verder is er altijd ruimte voor uw kind om over de huidige situatie te praten met zijn/haar coach.

Toetsen en afsluiten PTA-werk/examendossier
Wij volgen de informatie rondom het al dan niet doorgaan van de schoolexamens op de voet. Als dit tot nieuwe ontwikkelingen leidt, laten we dat weten.
Alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat alle leerlingen goed zijn voorbereid op de PTA’s die onherroepelijk afgenomen moeten worden wanneer de school weer opengaat.

Voor leerlingen (en hun ouders) in de onder- en bovenbouw

Voor de komende tijd, in ieder geval tot 6 april, komt er een lesprogramma voor alle leerlingen beschikbaar. Dat programma staat morgen, en uiterlijk donderdagochtend, voor de onderbouw-leerlingen in de Portal of (voor de bovenbouw havo/vwo) in SOM. Daarin vinden de leerlingen:

 • de lesstof (of waar deze te vinden)
 • oefenmateriaal (of waar deze te vinden)
 • eventuele oefentoetsen (of waar deze te vinden)
 • inlevermogelijkheden en momenten.

Het contact met de docenten loopt in ieder geval via (school)mail.
De docenten zullen hun leerlingen via mail inlichten waar de lesstof, het lesmateriaal, de studiewijzer/studieprogramma te vinden zijn, op welke momenten in de week zij beschikbaar zijn voor de betreffende lesgroep, en op welke manier en wanneer zij in ieder geval zullen reageren op vragen die per mail gesteld worden.

Wat betreft coaching:
Dat loopt "gewoon" door. De coachgesprekken zullen telefonisch plaatsvinden (skype/whatsappbellen/etc). Nog steeds gaat het coachgesprek over planning en strategie. Wij kunnen ons voorstellen dat er ook nog vragen zijn over de ontstane situatie. Natuurlijk is daar ook ruimte voor.

Over toetsen:
Ondanks het feit dat leerlingen niet naar school komen, zullen er toch toetsen of opdrachten digitaal aangeboden worden. Die toetsen zullen dus voorlopig oefentoetsen zijn waar feedback op gegeven wordt. Alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat alle leerlingen goed zijn voorbereid op de toetsen die onherroepelijk afgenomen moeten worden wanneer de school weer opengaat.

 

Update maandag 16 maart 18.00 uur

Maandag 16 maart en 17 maart zijn teamleiders en docenten van Lumion gezamenlijk bezig om het onderwijs van de leerlingen "op afstand" vorm te geven en in te richten. Morgenavond ontvangen de ouders en leerlingen hierover een mail. 

Wij hopen dat daarna het onderwijs voor de komende drie weken gecontinueerd kan worden.
 

Update zondag 15 maart 18.15

Zojuist is bekend geworden dat op last van de overheid de scholen gaan sluiten. Dat geldt dus ook voor onze scholen (Lumion & Calandlyceum).

Vanaf morgen verwachten wij alleen nog de leerlingen op school wiens ouder(s)/verzorger(s) in de zogenaamde vitale beroepen werkzaam zijn. Deze leerlingen zijn vanaf 9:00 uur welkom op school.

Docenten en ondersteunende medewerkers die niet ziek zijn verwachten wij morgen om 8:30 uur op het werk om nadere afspraken te maken over het onderwijs.

Deze maatregel betekent namelijk niet dat wij nu vakantie hebben, het onderwijs moet tijd en plaats onafhankelijk doorgaan.

Ook zullen wij afspreken hoe wij onze examenleerlingen het beste kunnen bedienen. Dit kan betekenen dat wij ook hen in kleine groepen blijven ontvangen op school.

Het crisisteam van Progresso komt morgenvroeg bij elkaar om dit verder te coördineren en zal in de loop van de dag met verdere informatie en instructies komen.

Voor nu hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groeten,
Bestuur & Directie Progresso

Vrijdag 13 maart 

De verspreiding van het coronavirus roept bij alle betrokkenen rondom onze scholen vragen op.

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen waar nodig met passende maatregelen komen. Wij zullen altijd de richtlijnen van het RIVM volgen. (Deze richtlijnen worden met grote regelmaat aangepast aan actuele ontwikkelingen.)

Op basis van de meest recente ontwikkelingen is er een mail gestuurd naar alle ouders en leerlingen. Hierin is een speciaal emailadres opgenomen voor vragen. Ook is er een contactpersoon aangewezen die door ouders gebeld kan worden.
Conform het besluit van de overheid (persconferentie 12-3) blijft de school open. 

Voor nu adviseren wij aan leerlingen en medewerkers om in elk geval de geadviseerde maatregelen op te volgen conform de richtlijn van het RIVM

 • Was regelmatig je handen: doe dit met zeep en minimaal 20 seconden; vergeet de vingertoppen en de ruimte tussen de vingers niet.
 • Hoest of nies in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.
 • Geef elkaar geen hand.

Leerlingen en medewerkers is ook geadviseerd om bij specifieke gezondheidsklachten (verkoudheid, hoesten, kortademigheid, koorts) niet naar school te komen en thuis uit te zieken totdat de symptomen zijn verdwenen. Bij verdenking wordt aangeraden om contact op te nemen met de huisarts (besmetting in de omgeving, op vakantie geweest in risicogebied).

Ouders kunnen hun kind ziekmelden volgens de normale procedure. 

Schoolreizen naar plekken met een negatief reisadvies gaan niet door. Ook schoolfeesten gaan niet door.

Ook zijn ouders op de hoogte gesteld over wat er gebeurt met schoolwerk, toetsen en schoolexamens bij ziekte en lesuitval als gevolg van het coronavirus.

Bestuur en directie Lumion

© 2020 LUMION, school van je leven ® All rights reserved. Website by Swerk online | Content en redactie: Sabine Schippers Schrijfpraktijk | LUMION staat onder het bevoegd gezag van de Stichting Progresso.